O MNĚ

Vzděláním i profesí jsem psycholog a psychoterapeut

Kromě toho jsem také učitel a výzkumník.

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta (jednooborová psychologie, malý doktorát z klinické psychologie)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta (pedagogika pro střední a základní školy)

Institut Dialog, Brno

Absolutorium pětiletého výcviku v Gestaltpsychoterapii

Psychatrie a klinická psychologie

Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví, jsem zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie. Dlouhodobě působím v Psychiatrické nemocnici Bohnice, mám zkušenosti zejména z uzavřených psychiatrických oddělení následné péče, oddělení pro vědu, výzkum a vzdělávání, oddělení pro léčbu ze závislosti na návykových látkách, příjmového oddělení akutní péče či z oddělení pro léčbu afektivních poruch. Mými pacienty zde byli a jsou lidé trpící schizofrenií, depresemi, mániemi, bludy, organickým postižením mozku, poruchami osobnosti, závislostmi na psychoaktivních substancích, úzkostnými poruchami, neurotickými a stresovými poruchami, poruchami příjmu potravy, nespavostí, sexuálními poruchami, poruchami chování, mentální retardací, demencemi atd.

Neurovědy a psychiatrický výzkum

Působil jsem také jako výzkumný a vývojový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví v programu zabývajícím se multimodálním zobrazením a monitorováním stavů mozku a databázemi pro pokročilou analýzu dat v psychiatrickém výzkumu. Věnoval jsem se bádání zejména na poli neuroestetiky a sledování očních pohybů, kde mě zajímala především schizofrenie, poruchy sexuální preference, poruchy nálady, závislosti a demence.

Psychoterapie, technika a lékařství

Roli psychologa-výzkumníka jsem zastával také na Českém vysokém učení technickém při vývoji a aplikaci nových technologií v psychiatrii, personalistice a bezpečnostních otázkách. Forenzní tematikou jsem se zabýval v rámci svého PhD. studia na 1. Lékařské fakultě UK (studia jsem nicméně ve 4. ročníku zanechal). Absolvoval jsem komplexní psychoterapeutické vzdělávání v Gestaltpsychoterapii v Institutu Dialog. V současnosti se věnuji především své soukromé praxi a klinické práci ve zdravotnictví. Založil jsem také psychologické centrum Ideazz.

Psycholog a psychoterapeut
Psycholog a psychoterapeut Praha

Přesvědčte se sami, že psychoterapie pomáhá zlepšit kvalitu života.

Mám zájem o terapii