O MNĚ

Vzděláním i profesí jsem psycholog a psychoterapeut

Kromě toho jsem také učitel a výzkumník.

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta (jednooborová psychologie, malý doktorát z klinické psychologie)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Pedagogická fakulta (pedagogika pro střední a základní školy)

Univerzita Karlova v Praze

1. lékařská fakulta (Lékařská psychologie a psychopatologie – aktuální PhD. studium)

Psychatrie a klinická psychologie

Pracuji jako psycholog ve zdravotnictví, jsem zařazen do specializačního vzdělávání v oboru klinické psychologie. Působím v Psychiatrické nemocnici Bohnice, mám zkušenosti zejména z uzavřených psychiatrických oddělení následné péče, oddělení pro vědu, výzkum a vzdělávání, oddělení pro léčbu ze závislosti na návykových látkách, příjmového oddělení akutní péče či z oddělení pro léčbu afektivních poruch. Mými pacienty zde byli a jsou lidé trpící schizofrenií, depresemi, mániemi, bludy, organickým postižením mozku, poruchami osobnosti, závislostmi na psychoaktivních substancích, úzkostnými poruchami, neurotickými a stresovými poruchami, poruchami příjmu potravy, nespavostí, sexuálními poruchami, poruchami chování, mentální retardací, demencemi atd.

Neurovědy a psychiatrický výzkum

Působím také jako výzkumný a vývojový pracovník v Národním ústavu duševního zdraví v programu zabývajícím se multimodálním zobrazením a monitorováním stavů mozku a databázemi pro pokročilou analýzu dat v psychiatrickém výzkumu. Bádám zejména na poli neuroestetiky a sledování očních pohybů, kde mě zajímá především schizofrenie, poruchy sexuální preference, poruchy nálady, závislosti a demence.

Psychoterapie, technika a lékařství

Roli psychologa-výzkumníka zastávám také na Českém vysokém učení technickém, kde spolupracuji na vývoji a aplikaci nových technologií v psychiatrii, personalistice a bezpečnostních otázkách. V současnosti dokončuji PhD. studia na 1.LF UK, kde se věnuji hlavně forenzní tematice a rovněž dokončuji komplexní psychoterapeutické vzdělávání v Gestaltpsychoterapii v Institutu Dialog. Také provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi.
Psycholog a psychoterapeut
Psycholog a psychoterapeut Praha

Přesvědčte se sami, že psychoterapie pomáhá zlepšit kvalitu života.

Mám zájem o terapii